पशुसंवर्धन

 • म्हशीच्या दुधात स्निग्धांश ……टक्के असते

७%

 • कोकणात शेतीची चिखलणी मुख्यता ……करवी करून घेतात कारण त्यांच्या खुरांचे स्नायू जास्त बळकट असतात

रेडा

 • ….. दुधात व मांसात कोलेस्टेरॉल चे प्रमाण कमी असते.

म्हैशिंच्या

 • शरीराने सर्वात धिप्पाड व खादाड म्हणून…… म्हैस ओळखली जाते.

जाफराबादी

 • ……. म्हैशीचे मुळस्थान पंजाब आहे.

मुऱ्हा

 • म्हैशीना …… थंडी व……उष्णता सहन होत नाही.

अति

 • …….म्हैशी च्या दुधात स्निग्धाशांचे प्रमाण जास्त असते.

जाफराबादी

 • सध्या भारताची दरडोई दुधाची उपलब्धता किती आहे ?

२२६ ग्रॅम

 • National Dairy Development Board तर्फे कोणत्या तेलाचे उत्पादन केले जाते?

धारा

 • परदेशी गाईच्या जातीपैकी…..गाय सर्वात जास्त दुध देते?

होल्स्टीन-फ्रिजीयन

 • देशी गायी पैकी सर्वात जास्त दुध देणारी गाय म्हणून ओळखली जाते?

साहिवाल

 • महाराष्ट्रात विदेशी वळूंची पैदास केंद्रे कोठे आहेत ?

ताथवडे (पुणे), कोपरगाव व औरंगाबाद

 • राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्थेकडे –कर्नाल हरियाना यांनी करणाफ्रीज जातीची कोणती नवी जात शोधली ?

कामधेनु

 • गाईच्या दुग्धात्पादनाशी तुलना करता म्हशींच्या दुग्धोत्पादन क्षमतेत म्हणावी तितकी वाढ झाली नाही

     कारण……संकरीत म्हैस संशोधन झाले नाही.

 • दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी ऑपरेशन फ्लूड ( दुधाचा महापूर ) हि योजना भारत सरकारने केव्हा सुरु केली?

१९७१

 • राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाचे मुख्य कार्यालय कोणत्या ठिकाणी आहे?

आनंद (गुजरात)

 • सध्या महाराष्ट्रातील दर माणशी दर दिवसाची दुधाची उपलब्धता किती आहे ?

१८० ग्रॅम

 • धवलक्रांतीचा तिसरा टप्पा केंव्हा पूर्ण झाला ?

१९९६

 • संकरीत गायीबाबत संवर्धन कार्य निष्ठेने करणाऱ्या अशासकीय संस्थामध्ये…….येथील भारतीय कृषी उद्योग प्रतीष्टांची (BAIF) कामगिरी उल्लेखनीय आहे ?

 उरळीकांचन (पुणे)

 • ………चारावृक्ष म्हणूनच संबोधले जाते ?

        सुबाभळीस

 • ……या पद्धतीने दोन निरनिराळ्या वंशाचा उपयोग करून अधिक दुग्धात्पादन देणारी गाय निर्माण केली जाते ?

संकर

 • भारतातील पशुधनाची घनता दर १०० हेक्टर पिकांखालील जमिनीमध्ये………जनावरे तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण…..इतके आहे.

११६ व १२०

 • पशुधनाच्या बाबतीत भारताचा जगात……क्रमांक आहे.

प्रथम

 • पशुसंवर्धनाचा एकात्मिक कार्यक्रम……वर्षी सुरु करण्यात आला.

१९६६-६७

 • होल्स्टीन फ्रिजीयन गायीचे मुळस्थान…..हे आहे.

    हॉलंड

 • भावनगरी या नावाने सुध्दा…..म्हैस ओळखली जाते.

जाफराबादी

 • ……म्हैशीची शिंगे लहान व कोयत्या सारखी असतात.

 सुरती

 • पंढरपुरी जातीच्या म्हैशीला कर्नाटकात काय म्हणतात.

धारवाडी

 • चारा वर्गीय खाद्य म्हणून…..व…..याचा उल्लेख करता येईल.

बरसीम,मुरघास

 • खुराक वर्गीय खाद्य म्हणून…..ओळखले जाते.

शेंगदाणा पेंड, करंज पेंड

 • म्हैशीचा गाभण काळ…..असतो.

१० महिने १० दिवस

 • वासराची शिंगे खुडण्यासाठी…..चा वापर करतात.

कॉस्टिक सोडा

 • नर जनावराचे खच्चीकरण करण्यासाठी……खच्चीकरण चिमट्याचा वापर करतात.

बर्डीबेज

 • जनावरांना होणारे फऱ्या, घटसर्प, क्षय कासेचा दाह हे…..जन्य रोग आहेत.

जीवाणू

 • जनावरांना होणारे विषाणू जन्य रोग म्हणून…..व…..ओळखले जातात.

लाळखुरकत, देवी, बुळकांडी

 • जगातील पशुधनात भारताचा वाट…..टक्के आहे.

२०%

 • जास्त पावसाच्या प्रदेशात शेतीकामासाठी उपयुक्त बैल कोणता?

 डांगी

 • आशियातील सर्वात मोठी दुग्ध वसाहत म्हणून महाराष्ट्रातील कोणती संस्था ओळखली जाते?

 आरे, मुंबई

 • होल्स्टीन-फ्रिजीयन या गायीचा रंग…..असतो.

काळा व पांढरा

 • मेहसाना हि म्हैशीची जात…..व…..जातीच्या संकरापासून पैदा झाली आहे.

सुरती व मुऱ्हा

 • म्हैशीचे प्रजोत्पादन करण्यासाठी प्रामुख्याने……पद्धत जास्त प्रचलित आहे.

नैसर्गिक

 • दुग्धोत्पादन कायम राखण्यासाठी……या हर्मोनाची आवश्यकता असते.

प्रोलक्टीन

 • कोणत्या झाडाचा पाला शेळीला अधिक प्रमाणात चारल्यास त्या शेळीचे केस गळतात ?

 सुबाभूळ

 • …….या संप्रेरक द्रव्यामुळे पान्हावण्याची प्रक्रिया चालू होते व त्याचा प्रभाव ७ मिनिटे राहत असल्यामुळे तेवढ्या कालावधीतच दुध काढावे.

ऑक्सीटोसीन

 • शिंगावरील वर्तुळांची संख्येत २ मिळवले असता जनावरांचे….. निघते.

वय

 • बैलगाड्यांच्या शर्यतीसाठी मुख्यता कोणत्या जातीच्या बैलाची निवड केली जाते?

 खिलार

 • अमूल या नावाने विकली जाणारी दिग्धोत्पादने…..येथे तयार केली जाताट.

 आनंद (गुजरात)

 • सर्वसाधारण पणे गायींच्या दुधाचा सामू हा…..ते…..दरम्यान असतो.

६.४ ते ६.६

 • गाईच्या दुधाचे विशिष्ट गुरुत्व….ते….. असते.

१.०२८ ते १.०३०

 • गाईच्या दुधाच्या गोठण बिंदू….अंश सें.ग्रेड असतो.

०.५४७

 • सर्वसाधारण पणे म्हैशीच्या दुधाचा सामू…..असतो.

६ ते ६.२

 • म्हैशीच्या दुधाचे विशिष्ट गुरुत्व…..ते…..असते.

१.०३० ते १.०३२

 • दुधामध्ये तांबडा लिटम पेपर……होतो.

 निळा

 • १९३९ मध्ये……येथे भारतातील सर्व प्रथम कृत्रिम रेतनाचा प्रयोग करण्यात आला.

 म्हैसूर

 • राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्था…. येथे आहे.

कर्नाल (हरियाना)

 • कच्चे दुध पिण्यासाठी हानिकारक असते कारण त्यामध्ये……हा हानिकारक जीवाणू असतो.

लक्टोबॉस्टीलस

 • टेपवर्म जंतू मारण्यासाठी……किंवा….हे औषध वापरतात.

निकोटीन किंवा कॉपर सल्फेट

 • दुधातील स्निग्धांशाच्या गाठींना दोन मायक्रोन पेक्षा लहान करण्याच्या क्रियेला……म्हणतात.त्यामुळे दुधावर साय येत नाही.

 होमोझीनायाझेशन

 • दुधातले सर्व प्रकारच्या बक्टेरीयाचा नाश करण्याच्या प्रक्रियेला….म्हणतात.

निर्जतुकीकरण

 • अल्ट्रा-व्हायोलेट किरणांमुळे दुधातील डी जीवनसत्व वाढविण्यात आलेल्या दुधाला…..असे म्हणतात.

इरॉडियेट दुध

 • भारतीय धवल क्रांतींचे जनक…..हे होत

डॉ. वर्गीस कुरियन

 • स्टोप्तोकॉक्स लक्टीस या उपकारक जीवाणू मुळे दुधाचे रुपांतर……होते.

दह्यात

 • ……..प्रक्रियेमध्ये दुध ६३ अंश सें तापमान ३० मिनिटे तापवतात किंवा ७२ अंश सें तापमानाला १५ सेकंद तापवतात. त्यामुळे हानिकारक जीवाणूंचा नाश होतो.-

 पाश्चरायझेशन

 • भारतात सर्वाधिक दुध…..राज्यात होते.

पंजाब

 • बुळकांड्या रोग जनावरांना होऊ नये म्हणून…..लस टोचावी.

रिंडर पेस्ट

 • जगातील एकूण म्हैशीनपैकी भारतात सुमारे…..% म्हैशी आहेत.

५७%

 • भारतातील एकूण पशुधन संख्येनुसार महाराष्ट्राचा क्रमांक…..आहे

तिसरा

 • आहार शास्त्रानुसार माणसाच्या दररोजच्या आहारात दुधाचे प्रमाण…..ग्रॅम असावे.

२२० ग्रॅम

 • दुधापासून चीज बनवण्याच्या……किंवा…..या शाकाहारी एन्झाइम चा वापर केला जातो.

Papain/Baulius substillis.

 • भारतातील दुग्धोत्पादनाचे इतर देशांची तुलना करता कमी असण्याचे कारण म्हणजे-१.

कमी दुध उत्पादन देणाऱ्या जनावरांच्या जाती. २. जुने तंत्रज्ञान ३. दुग्ध व्यवसायास जोडधंद्याचा दर्जा ४. शासकीय योजनाचे अपयश

 • पशुसंवर्धन खात्याला १०० वर्ष पूर्ण कधी झाली.

२० मे १९९२

 • नवीन जन्मलेल्या वासराला चिक किती द्यावा?

त्याच्या वजनाच्या १०%

 • गायीच्या दुधात प्रथिनांचे प्रमाण किती असते?

३.४%

 • बेबी फूड मध्ये कशाचा वापर केला जातो?

दुध पावडरचा

 • कोणत्या प्राण्याच्या खातात नायट्रोजन व फॉस्फरसचे प्रमाण जास्त असते?

शेळी

 • केंद्रीय मेंढी व लोकर संशोधन केंद्र कोणत्या ठिकाणी आहे?

अविकानगर (राजस्थान)

 • केंद्रीय बोकड संशोधन संस्था कोठे आहे?

मखदूम ( उत्तरप्रदेश)

 • केंद्रीय मेंढी प्रजनन फार्म कोठे आहे?

हिस्सार ( हरियाणा)

 • मुरघास तयार करण्यासाठी सर्वात जास्त योग्य पिक कोणते?

लघुनघास

 • भारतामध्ये पहिले शीतविर्य केंद्र कधी सुरु झाले?

१९६५

 • गायीचा माजावर राहण्याचा कालावधी किती?

१२ ते २४ तास

 • भारतातील एकूण पशुधनापैकी म्हैशीची संख्या…..आहे.

३९%

 • पंढरपुरी हि कोणत्या प्रांण्याची जात आहे.

म्हैस

 • अखिल भारतीय सन्मवित शेळी दुध उत्पादन संशोधन प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे?

हरियाणा

 • टोन्ड मिल्क प्रथम कोणी तयार केले?

डी.एन खुरोडे

 • दुधाच्या किमती ठरविण्याच्या पद्धती किती? व कोणत्या?

टू ऑक्सिस बेसीस, इफेक्टीव्ह फट युनिट बेसीस

 • टोन्ड मिल्क प्रथम कशापासून तयार केले?

सोयाबीन

 • दुधाचा महापूर १ योजना कधी सुरु करण्यात आल्र?

जुलै १९७०

 • अंड्यांमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण किती % असते.

१३ %

 • गाईचे दुध कशामुळे पिवळे होते?

 करोटीन

 • दुधाचा महापूर हि योजना कोणत्या संस्थेने हाती घेतली?

राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ

 • भारतात सहकारी तत्वावर आधारित दुग्धोत्पादनास केंव्हा सुरुवात झाली?

१९४६

 • दुग्धोत्पादनात पशु आहारावर होणारा खर्च किती?

५० ते ७५%

 • दुधाच्या किंमती कशावरून ठरविल्या जातात?

दुधातील स्निग्धांश व घन पदार्थ

 • दुग्धजन्य ताप जनावरांना का होतो ?

रक्तातील क्ल्शीयम प्रमाण कमी झाल्यामुळे

 • गाय, म्हैस, मेंढी इ. जनावरांमध्ये आढळणारा बुळकांडी रोग कशामुळे होतो?

विषाणू

 • पशुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था कोठे आहे?

पुणे

 • भारतातील दुधासाठी पाळण्यात येणाऱ्या गायीच्या जाती कोणत्या?

साहिवाल, गीर, देवणी,सिंधी

 • दुधासाठी पाळण्यात येणारी महाराष्ट्रातील गायीची जात कोणती?

 देवणी

 • डांगी जातीचे बैल महाराष्ट्रात कोठे आढळून येतात?

कोकण, अहमदनगर व नाशिक

 • शेतीकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बैलाच्या महाराष्ट्रातील जाती कोणत्या?

डांगी, खिल्लार

 • दुधासाठी प्रसिध्द परदेशी गायीच्या जाती कोणत्या?

जर्सी, ब्राऊन स्वीस, होलस्टीन फ्रिजीयन

 • ब्राऊन स्वीस गाय एका वेतात किती दुध देते?

४००० ते ५५०० लिटर

 • होलस्टीन फ्रिजीयन गाय एका वेतात सरासरी किती दुध देते?

 ५००० ते ७००० लिटर

 • जर्सी गाय एका वेतात सरासरी किती दुध देते?

 ४०००-५००० लिटर

 • शेळीच्या परदेशी जाती कोणत्या?

सानेन, अल्पाईन, अगोरा

 • भारतातील म्हैशीच्या महत्वाच्या जाती कोणत्या?

मुऱ्हा, जाफराबादी, मेहसाणा, सुरती, पंढरपुरी

 • म्हैशीची महाराष्ट्रातील महत्वाची जात कोणती?

पंढरपुरी

 • मोहेर नावाचे किंमती लोकर देणारी शेळीची जात कोणती?

अगोरा

 • जनावरांनमध्ये विषाणू मुळे होणारे प्रमुख रोग कोणते?

लाळखुरकत, बुळकांडी, देवी, ब्ल्युटग

 • अतिशय प्रसिध्द लोकर देणारी मेंढीची जात कोणती?

मेरीनो

 • ब्लक मिनोर्का, ऱ्होड आयलंड रेड, प्लायमाऊथ रॉक या जाती कशाच्या आहेत?

 कोंबड्याच्या

 • व्हाईट यार्कशायर व लडरेस या जाती कशाच्या आहेत?

 डुक्कर

 • व्हाईट लेगहॉर्न हि कोबडीची जात एका वर्षात किती अंडी देते?

२२५-२५०

 • जनावरांमध्ये जीवाणू मुळे होणारे प्रमुख रोग कोणते ?

घटसर्प, फऱ्या, क्षय.

 • आर्थिकदृष्ट्या अतिशय नुकसान दायक जनावरील रोग कोणता ?

दगडी कास

 • कुक्कुटपालन व्यवसायात सर्वाधिक खर्च कशावर होतो ?

खाद्यावर

 • प्रतिकूल परिस्थितीत व कमी खर्चाचे व्यवस्थापन असणारी म्हैस म्हणून….म्हैस ओळखली जाते.

पंढरपुरी

 • किती वयात बी=बोकड पैदासक्षम होतो ?

१ वर्ष वयाचा असताना

 • शेळी प्रथम माजावर कोणत्या वयात येते ?

८ ते १२ महिने वयाची असताना

 • किती शेळ्या साठी एक बोकड प्रजनासाठी वापरतात?

१२

 • प्रथिनांची कमतरता असताना जनावरांच्या आहारात कोणता पदार्थ वापरतात?

युरिया

 • एगमार्क म्हणजे काय ?

अग्रीकल्चरल मार्केटिंग

 • देवी व होलस्टीन फ्रिजीयन यांच्या संकराने तयार झालेल्या गाई स कोणत्या नावाने ओळखतात?

होलडेन

 • लोण्यामध्ये स्निग्धांश किती असतो?

८१%

 • दुधाचे घनत्व कशाने मोजतात?

हायड्रोमिटर

 • राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची स्थापना कधी झाली?

सप्टेंबर १९६५

 • चिकामध्ये वासारच्या आरोग्याच्या दुष्टीने आवश्यक पदार्थ कोणता?

 प्रति जैविके

 • गाय व्याल्यानंतर ७२ तासपर्यत तिच्या दुधाला काय म्हणतात?

चिक

 • पान्हा सोडण्यासाठी आवश्यक संप्रेरक कोणते?

ऑक्सिटोसिन

 • दुध स्त्रवण्यासाठी आवश्यक संप्रेरक कोणते?

प्रोलक्टीन

 • गायीची दुध ग्रंथी हि कोणत्या प्रकारची ग्रंथी आहे?

चर्म ग्रंथी

 • पशूंची विमा योजना कधीपासून अंमलात आली?

१९७४

 • अंगोरा जातीच्या शेळी मुळस्थान कोणते ?

(तुर्कस्थान)

 • महाराष्ट्रात लांब पायाची, काटक, दुष्काळात तग धरणारी मेंढी ची जात कोणती ?

दख्खनी

 • संकरीत गाय पहिल्यांदा वितात येण्याचे वय किती असते?

२ ते २|| वर्ष

 • गायीचा गाभण काळ किती दिवस आहे?

२८० दिवस

 • दुधापासून तयार केलेले कोणते पेय रशियात जास्त प्रसिद्ध आहे?

क्युमीस

 • दुधात पाणी घालून केलेली भेसळ कोणत्या उपकरणाच्या सहाय्याने ओळखता येते?

लकटोमीटर

 • महाराष्ट्रात पशु खाद्यासाठी कोणत्या देशी गवताचे सर्वात जास्त जागा व्यापली आहे?

मारवेल ४०

 • जनावरां च्या संकरणासाठी परदेशी वळू का वापरतात?

 त्यामुळे गाईची उत्पादकता वाढते.

 • पशुधन खाद्य पैकी……. हे प्रथिनांचे जास्त प्रमाण असलेले उदाहरण होय.

भुईमुगाची पेंड

 • जनावरांना उपयोगी पडणारे बारमाही गवत कोणते?

नेपियर

 • कोणती सुकी वैरण जनावरांसाठी जास्त पोष्टिक व उपयुक्त असते?

द्विदल

 • कोणत्या वृक्षा पासून चारा मिळतो?

काशीद

 • मुरघास तयार करण्यसाठी कोणते पिक सर्वात जास्त योग्य आहे?

बरसीम

 • दही हा पदार्थ दुधाचा कोणता दुग्धजन्य पदार्थ आहे?

आंबविण्याची प्रकिया केलेली

 •  दुध हे पूर्ण अन्न आहे कारण……..  

त्यात शर्करा, खनिज, मूलद्रव्ये व जास्त स्निग्ध पदार्थ असतात.

 • दुधातील हानिकारक बक्टेरीया चा नाश करण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात?

पाश्चरायाझेशन

 • राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने दुधाच्या दराविषयी सुचवलेली टू-अक्सीस पद्धत यावर आधारित आहे?

फट आणि एस.एन.एफ

 • दुधाच्या पाश्चरिकारणाचा प्रक्रीयेत कोणत्या जीवनसत्वांचा नाश होतो?

 • दुग्ध व्यवसाय आणि कृषी व्यवसाय एकत्रित घेत कल्यास कोणत्या वर्गात मोडतो?

पूरक व्यवसाय

 • गाईची कोणती जात हॉलंड मध्ये आहे?

होल्स्ट

 • गाईची कोणती जात इंग्लड भागातील आहे?

जर्सी

 • कोणती गाईची जात स्वित्झर्लंड येथील आहे?

ब्राऊनस्विस

 • निली रावी जातीच्या गाई कोणत्या प्रदेशात आढळतात?

पाकिस्तान

 • कृत्रिम रेतन पद्धतीद्वारे…..निवड पद्धती वाढवण्यासाठी मदत होते.

नर

 • सेट्रीफ्युगल मशीन कशासाठी वापरतात?

फट(स्निग्धांश)

 • इन्शुलेटेड टकर्समध्ये दुधाचे तापमान वाहतुकीचे काळात किती ठेवले जाते?

५ ते ६ अंश सें.ग्रे.

 • दुध स्टरलायाजेशन करायचे झाल्यास ते १०० ते १०२ अंश सें.ग्रे तापमानात किती तास तापवावे लागेत?

अर्धा

 • दुध हे आम्ल कि विम्ल प्रकारचे असते?

आम्ल

 • गाईच्या दुधास कशामुळे पिवळा रंग येतो?

करोटीन

 • गाईच्या जातींची त्यांच्या वितातील सरासरी दुध उत्पादना नुसार चढत्या क्रमाने लिहा?

देवणी-लालसिंधी-जर्सी-होल्स्टन-फ्रिजीयन

 • १९१९ मध्ये खालील पैकी कोणत्या शास्त्राज्ञाने परदेशातून जनावरांच्या जाती आणल्या?

 ग्यून

 • कोणत्या साली कृत्रिम रित्या रेतन भरवण्याची सुरवात झाली?

 १९३९

 • ऑक्सीटोसीन हॉर्मोनमुळे काय होते?

युटेरियन अंकुचन पावते.

 • कोणते एन्झायम शुक्रजंतू मध्ये असते कि ज्यामुळे शुक्रजंतू मादीचे बीजात प्रवेश करतो आमी त्यानंतर गाई गाभण राहते?

हाळूरोनिडस

 • कालवड कशास म्हणतात?

गाईचे मादिवासरू

 • शेळीचा आणि मेंढीचा विण्याचा कालावधी किती दिवसाचा असतो?

 १५० दिवस

 • वळू किंवा खोंड खच्ची केल्याननंतर त्यास काय म्हणतात?

बैल

 • तिहेरी संकरीत गाय म्हणजे काय?

५०%होल्स्टन+२५%जर्सी+२५%गीर

 • एन.डी.डी.बी. ची स्थापना केंव्हा करण्यात आली?

१९६५.

 • शेतीकामासाठी उपयुक्त अशी माळवी जात कोणत्या भागात आढळते?

मध्य भारत

 • सर्वसाधारणपणे संकरीत गाय किती महिन्यात गाभण राहेत?

१६ ते १८

 • गोविकास प्रकल्पाचा अनुभव लक्षात घेता किती % विदेशी जनावरे फायदेशीर ठरतात?

६२.५०%

 • भारतातील हवामानात कोणत्या जातीच्या वळू पासूनची भरवलेली गाय दुध अधिक देते आणि भारतीय हवामानात चांगला टिकाव धरते?

 होलस्टन

 • कोणत्या जातीच्या म्हैशीच्या दुध काढावयाचे वेळी लवकर पान्हा फुटतो?

पंढरपुरी

 • पाश्चरायझेशन पद्धत सन १८९५ मध्ये कोणत्या शास्त्राज्ञाने शोधून काढली?

लुईस पाश्चर

 • पाश्चरायझेशन मुळे काय घडते?

 दुध आरोग्यास हानिकारक स्थितीत राहत नाही

 • कोणत्या क्षेत्रात दुध व्यवसाय विकसित झाला?

 सहकार

 • भारताचा दुध उत्पादनात आता कितवा क्रंमाक?

पहिला

 • ऑपरेशन फ्लड-१ मध्ये १९७० साली कशाची स्थापना गावोगावी करण्यात आली?

दुधाच्या सहकारी सोसायट्यांची स्थापना

 • आनंद येथील सहकारी दुग्ध व्यवसायाचा पाया कोणी घातला?

 डॉ. कुरियन

 • अगमार्क अक्ट केव्हा संमत करण्यात आला?

१९३७

 • रंगीत दुधास काय म्हणतात?

टोन्ड मिल्क

 • दुधाचे भावावर कोणता घटक परिणाम करतो?

 स्निग्धांश

 • दुधाची डिग्री तपासण्यासाठी काय वापरतात?

लक्टोमीटर

 • पाश्चरायाझेशन न केल्यास किती तासात दुधात असिडीटी डेव्हलप होते?

 • चिलिंग सेंटर मध्ये तापमान किती असते?

१० अंश सें.

 • दुधाची पावडर करावयाची झाल्यास किती डिग्री तापमानात नोझल द्वारे व्हक्युमरूम मध्ये ड्रईग साठी ठेवावे लागते?

११० अंश सें

 • शेळी साठी बमनिन किंवा फिनोव्हीस या जंत =नाशकांच्या वापर…..कृमी नष्ट करण्यासाठी करतात.

गोलकृमी

 • शेळीच्या दुधात स्निग्धांशाचे प्रमाण ३ ते ४ % असते त्यामुळे ते पचावयास…..असते.

हलके

 • महाराष्ट्रात….जिल्ह्यात शेळ्या जास्त आहेत.

अहमदनगर

 • शेळ्या मेंढ्याना होणारे टेपवर्म नावाचे जंत…..औषध वापरणे कमी करता येतात

निकोटीन कॉपर सल्फेट

 • भारतीय वातावरणात……हि विदेशी गाय वापरणे जास्त फायदेशीर ठरते.

जर्सी

 • शेळ्यांसाठी ग्रामीण कृषी संस्था……येथे असून या ठिकाणी सानेन जातीच्या शेळ्यांची पैदास केली जाते.

नारायणगाव

 • महाराष्ट्रात आढळणारी……या जातीची शेळी मांसासाठी व तदवतच दुधासाठी हि उपयुक्त गणली जाते

उस्मानाबादी

 • पशुधन खाद्यापैकी…….हे प्रथिनांचे प्रमाण अधिक असलेले खाद्य होय.

भुईमुग पेंड

 • निवड पद्धती नुसार सुधारित अशा उस्मानाबादी शेळीच्या प्रजातीस……हे नाव देण्यात आले आहे.

फुले उन्नती

 • शेळ्यांना…. हवामान चांगले मानवते.

 उष्ण व कोरडे

 • …..हि परदेशी शेळी मिल्क क्कीन म्हणून ओळखली जाते.

 सानेन

 • मेंढ्यांच्या संख्येत जगात भारताचा……क्रंमाक लागतो.

६ वा

 • मेंढ्याची……..हि जात मुळची स्पेनची सध्या ती ओस्ट्रेलियाट आढळते व तिची लोकर मऊ असते.

मेरीनो

 • महाराष्ट्रात एका मेंढी पासून सरासरी किती लोकर मिळते?

अर्धा ते १ किलो

 • …….झाडाचा पाला अधिक प्रमाणात चारल्यास मेंढीवर त्याचे दुष्परिणाम होऊन त्यांचे केस गळतात

सुबाभळ         

 • पशूंचा वंश सुधारण्यासाठी…….पैदाशीच्या पद्धती वापरतात.

निवड पद्धत, बाह्यपद्धत, संकरपद्धत, गर्भ रोपन

 • पशुसंवर्धन खाते सर्व प्रथम कोणत्या प्रांताकरता सुरु करण्यात आले होते?

 मुंबई

 • पशुधनाच्या बाबतीत भारताचा जगात कितवा क्रंमाक लागतो?

पहिला

 • जगाच्या एकूण जनावरांच्या किती जनावरे भारतात आहेत?

१/५ (१९.२)

 • शेतीच्या एकूण उत्पन्नातील मिळणाऱ्या उत्पन्नात जनावरांचा हिस्सा किती % आहे?

२६%

 • भारतातील किती % जमीन पावसच्या पाण्यावर अवलंबून आहे?

७०%

 • देशात कोणत्या राज्यात सर्वाधिक पशुधन एकवटलेले आहे?

मध्यप्रदेश

 • ऑपरेशन फ्लड हा शब्द प्रयोग कोणत्या बाबींशी संबंधित आहे?

दुध उत्पादन

 • पशुधनाची घनता म्हणजे काय?

 दर १०० हेक्टर पिकांखालील क्षेत्रामध्ये जनावरांची संख्या

 • प्रत्येक पिकाच्या एक्य्न उत्पन्नात जनावरांच्या श्रमाचा वाटा किती आहे?

८ ते ४२ %

 • जनावरांचा उपयोग कशासाठी केला जातो?

 शेतीच्या विविध कामासाठी, मांसासाठी, शेणखतासाठी,वाहतुकीसाठी, दुधासाठी, लोकर उत्पादन इ.

 • देशी गाई पासून सुधारित जनावरांची पैदास करण्याची वळू योजना केव्हा सुरु करण्यात आले?

१९३१-३२

 • मार्गदर्शी ग्राम योजना केंव्हा सुरु करण्यात आली?

 १९७१-७२

 • पशुसंवर्धन एकात्मिक कार्यक्रम केंव्हा सुरु करण्यात आला?

१९७१-७२

 • जगातील सर्वात मोठा दुग्धोत्पादन विकासाचा एकात्मिक कार्यक्रम कोणता?

 धवल क्रांती

 • दुध महापूर योजना केव्हा सुरु करण्यात आली?

१९७१

 • १९७१ मध्ये राज्यात पहिला दुध भुकटी कारखाना…….येथे कार्यान्वित करण्यात आला.

मिरज

 • माणसाच्या आहारामध्ये दररोज सुमारे किती ग्रॅम दुधाचा समावेश असावा?

२१० ग्रॅम

 • महाराष्ट्रात दुग्धोत्पादन प्रामुख्याने कोणत्या जनावरांपासून मिळतो?

गाय व म्हैस

 • गायीच्या सर्वात चांगल्या जाती……………..प्रदेशात आढळतात.

कमी पावसाच्या

 • गायीच्या निकृष्ट जाती ……………प्रदेशात आढळतात.

जास्त पावसाच्या

 • दुधासाठी गायींच्या कोणत्या जाती प्रसिद्ध आहेत?

लालसिंधी, सहिवाल, गीर

 • ओढकामासाठी गायीच्या कोणत्या जाती प्रसिद्ध आहेत?

खिल्लार, डांगी, गवळाऊ

 • ओढ कामासाठी व दुधासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गायींच्या जाती कोणत्या?

क्रॉंक्रेज, देवणी, हरियाणी

 • गायीच्या कोणत्या विदेशी जाती प्रसिद्ध आहेत?

जर्सी, होल्स्टीन, फ्रिजीयन, ब्राऊन स्वीस, रेड, डानिश

 • सर्वात जास्त अंडी देणारी कोंबड्यांची जात कोणती?

व्हाईट लेग हॉर्न

 • झुंजीसाठी कोंबड्यांची कोणती जात प्रसिद्ध आहे?

 ब्रम्हा

 • १ दिवस ते ८ आठवडे दरम्यान कोंबड्याना कोणते खाद्य दिले जाते?

चिक मश

 • ८ आठवडे ते २० आठवडे दरम्यानच्या कोंबड्यांना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यास काय म्हणतात?

ग्रोअर मश

 • २० ते ७२ आठवडे दरम्यानच्या कोंबड्याना कोणते खाद्य दिले जाते?

लेअर मश

 • दुध महापूर योजनेचा पहिला टप्पा केव्हा पूर्ण करण्यात आला?

१९७८

 • दुध महापूर योजनेचा दुसरा टप्पा केंव्हा पूर्ण करण्यात आला?

१९८५

 • दुध महापूर योजनेचा तिसरा टप्पा केव्हा पूर्ण करण्यात आला?

१९९६

 • दुध काढण्याचा कालवधी जर जास्त असेल तर दुध स्निग्धांश प्रमाण……..असते.

कमी

 • दुधाचे पदार्थ प्रमाण बद्ध असण्याकरिता कोणते प्रमाणपत्र देण्यात येते?

अगमार्क

 • वराह पालनात कोणत्या देशाचा जगात प्रथम क्रंमाक लागतो?

चीन

 • गुरामध्ये कशाचे ज्ञान फार तीव्र असते?

वासाचे

 • कोणत्या जातीचे बैल मंद असतात?

 सहिवाल

 • गरिबांची गाय म्हणून कोणत्या प्राण्यास ओळखले जाते?

शेळी

 • दुभत्या जनावरांच्या हिरव्या चार्यास पर्याय म्हणून कोणता चारा दिला जातो?

मुरघास.