जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद

 • पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद हि शिर्स्थानी असलेली संस्था होय .
 • या व्यवस्थेत जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती ,ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय कार्यकारी व प्रशासकीय यंत्रणा असते.
 • या व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ठ आहे.
 • वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्यात आली.
 • महाराष्ट्रामध्ये सध्या एकूण ३६ जिल्हे असून एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.
 • मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांना जिल्हा परिषद नाहीत.

रचना

 • पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद हि शिर्स्थानी असलेली संस्था होय .
 • या व्यवस्थेत जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती ,ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय कार्यकारी व प्रशासकीय यंत्रणा असते.
 • या व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकास घडवून आणणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ठ आहे.
 • वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यात १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्यात आली.
 • महाराष्ट्रामध्ये सध्या एकूण ३६ जिल्हे असून एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.
 • मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांना जिल्हा परिषद नाहीत.

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

 • जिल्हा परिषदेमधील लोकनियुक्त सभासद आपणातून अध्याक्स व उपाध्याक्षाची निवड करतात.(कार्यकाल –अडीच वर्षे )
 • जिल्हा परिषदेचा अध्यक्षजिल्हा परिषदेची सभा बोलावितो.व त्याचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतो .तो जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक आणि कार्यकारी प्रशासनावर देखरेख ठेवतो.त्याच्याच मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचे सर्व विकास कार्य चालते.
 • जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष जिल्हा परिषदांच्या सभांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतात .अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत तो त्याचे अधिकार वापरतो व कर्तव्य पार पडतो.

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

  • जिल्हा परिषदेच्या एकूण १० समित्या असतात.त्यामध्ये एक स्थायी समिती व नऊ विषय समित्या असतात.
  • विषय समित्या :
  1. वित्त समिती
  2. बांधकाम समिती
  3. कृषी समिती
  4. समाजकल्याण समिती
  5. शिक्षण व क्रीडा समिती
  6. आरोग्यासमिती
  7. पशुसंवर्धनव दुग्द्शाला समिती
  8. महिला व बालकल्याण समिती
  9. जलसंधारण व पिण्याचे पाणी पुरवठा समिती

स्थायी समिती

 • स्थायी समिती हि सर्वात महत्वाची समिती असून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात;तर्र    उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
 • नऊ समित्यांचे सभापती पदसिद्ध सदस्य असतात.
 • जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी त्यांच्याकडून निवडलेले आठ सदस्य .
 • स्थायी समितीच्या कामकाजाबाबत विशेष ज्ञान असलेले दोन सहयोगी सदस्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 • जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय प्रमुखाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे म्हणतात .तो जिल्हाधीकाराच्या दर्जाचा अधिकारी असून सामान्यतः भारतीय प्रशासकीय सेवेमधून त्याची नेमणूक केली जाते
 • मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मदतीस एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अनेक खात्यांचे अधिकारी असतात.

जिल्हा परिषदेची कामे

 • जिल्ह्याच्या विकासाची योजना आखून त्यांची अमलबजावणी करणे .
 • शेती विकास,बी-बियाणे पुरविणे .
 • लघुपाटबंधारे आणि पाझर तलावांची निर्मिती करणे
 • गावागावात शाळा चालवणे ,प्रौढ शिक्षण,वाचनालय चालवणे ,आश्रमशाळा व मोफत वसतिगृह चालविणे .
 • कुरणे आणि चराऊ रानाची देखभाल करणे.
 • प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी,फिरते दवाखाने ,कुटुंबनियोजन प्रसार ,लसीकरण मोहीम राबवणे
 • ग्रामीण रोजगार योजना व रोजगार हमी योजना राबवणे
 • हस्तोद्योग ,कुटिरोद्योग व दुग्द्शाला यांना उत्तेजन देणे.

उत्पन्नाची साधने

 • पाणी कर,करमणूक कर ,यात्रा कर,बाजार कर,व्यवसाय कर इत्यादी.
 • जमिनीच्या महसुलातील ठराविक रक्कम
 • राज्य सरकार कडून मिळणारे सर्वसाधारण अनुदाने
 • राज्य सरकारची विकास योजना संदर्भातील अनुदाने
 • शासकीय कर्ज
 • जमीन महसुलाच्या सत्तर टक्के रक्कम राज्य शासनातर्फे जिल्हा परिषदेस देण्यात येते.

जिल्हा परिषदेची हिशेब तपासणी

 • लेखापाल,स्थानिक निधीलेखा,व महालेखापाल
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *