GENERAL KNOWLEDGE

संक्षिप्त रूपे

AM - आर्ट मास्टर
AF - एअर फोर्स
AI - एअर इंडिया
AC - एअर कंडीशनर

View More...

राष्ट्रीय सन्मान व पुरस्कार

वीरचक्र :- भूदल, नौदल. किंवा हवाईदलातील कोणाही सैनिकांनी दाखविलेल्या असामान्य शौर्याबद्दल हे पदक देण्यात येते.

View More...